Velg visning:
Du har valgt:

LYDABSORBENTER VEGG

Vegg er undervurdert som areal for lydabsorbenter.  Noen ganger og spesielt i eldre verneverdige bygg så er takene så spesiell at de ikke kan brukes for lyddemping. Da blir det dempet med tiltak på vegg. Det virker like godt! For de lyddemping av vegger er metodene de samme enten vi snakker om nybygg og eksisterende bygningsmasse. Det hadde vært ønskelig om flere hadde planlagt på forhånd slik at en hadde sluppet å både sparkle, pusse og male vegger før en limer absorbenter utenpå til slutt. Noen ganger må absorbentene være mer robuste f eks i en gymsal eller andre lokaler med røff. Absorbenter lavt ned på vegg i en barnehage er i den kategorien. Lyddemping i form av bilder og motiver plasseres som regel på vegg. bruk.